De zomer heeft zich neergelegd in zijn herfstkleurenbed

p1130132-jan-janssen-meers

Laat niet …. Als dank! Was het maar waar.

DSCN0526 Jan Janssen Meers

Sjwaon is ’t aan de Maas in Meas. Logies datste dao bie good waer wils vertoeve.

Mae wat neet logies is: datste niks opruims este weer vertruks. Flesje, glaas, plastic, blik, kapotjes, wiettuutjes, zokke, zonnebril, laeg pekskes segrette, jao zelfs de hendjdook.

Wae ruimt dat noe op?

Lichtvanger < > luchtvanger

P1120418 Jan Janssen Meers

Lichtvanger, het maasmonument als ode aan de Maas in Meers. Het kunstwerk van de uit Meers afkomstige kunstenaar Piet Berghs vangt niet alleen licht, maar ook lucht., zo blijkt. 

Piet is uitgegaan van een rotsblok (Naamse steen) van 3 meter hoog, 3 meter breed en 2 meter dik. Een massa van ongeveer 22.000 kilo. Op de lichtvanger oftewel het rotsblok staan 6 roestvrij stalen trechters. Die vangen het licht van de zon overdag, verdeeld over verschillende tijdstippen door het jaar.

Een barbeel aan de haak

DSCN8831

De barbeel was in het begin van de twintigste eeuw vrij talrijk in het stroomgebied van de Maas in Midden- en Zuid-Limburg. Paaiplaatsen in de Jeker en de Geul gingen vóór 1960 verloren. Tussen 1978 en 1990 ontbreken ook aanwijzingen voor voortplanting in de Maas. Zeer waarschijnlijk is de barbeel met meer dan een factor honderd (99%) in aantal achteruitgegaan sinds het begin van de vorige eeuw. De meeste vangsten van de barbeel tussen 1980 en 1995 kwamen uit de Maas.

De situatie is vandaag de dag aanmerkelijk gunstiger. In de Grensmaas komt weer veel barbeel voor.

Laat de schijn niet bedriegen!

P1110415 Jan Janssen Meers

Deze (eerder op deze website geplaatste) foto is genomen op zaterdag ‎29 ‎december ‎2012. Net als dit jaar (2016) bereikte de Maas een hoge waterstand. Het is dezelfde plek als waar dit jaar het gat in de zomerdijk is geslagen (zie inzet).

De foto laat zien dat het water vanaf het grindwinningsgebied via een tijdelijke zij-geul terugstroomt in de Maas. Dit jaar gebeurde dit opnieuw. Nu werd er een gat geslagen in de dijk. Het is dus niet zoals een aantal mensen dat het gat vanaf de Maas in de dijk werd geslagen. De put die in het gat te zien is, is waarschijnlijk een overblijfsel van het riool dat vroeger op die plek in de Maas mondde. Dat riool is niet meer in gebruik. Alleen door de bevers. Die hadden er hun burcht gebouwd. Thans is ze bedolven onder grind en grond (uit het geslagen gat). De bevers hebben het overleefd. Dat laten de sporen en een hol aan de Belgische kant zien. De bever is een nijver dier. Hij zal zijn burcht proberen te herstellen. We wachten af.