Loop van de Maas verandert aanzienlijk

Loop van de Maas verandert aanzienlijk

Doordat de Maas in de bocht bij Meers bij een lagere waterstand enkel nog via de binnenbocht (de voormalige Julianagroeve) stroomt, komt de buitenbocht dit jaar al vroeg vrijwel droog te staan. Een aanzienlijke¬† verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Onderstaande foto’s laten zien dat twee dammen in de buitenbocht al droog zijn gevallen.  

Maasoevers worden opgeruimd

Leden van onze fanfare, GOM en andere vrijwilligers zijn weer bezig met het opruimen van de Maasoevers in Meers. Zaterdag 26 april 2014 werden ruim 25 zakken met plastic en andere rommel ‘buit gemaakt’. Komende (zater)dagen wordt de rest van de Maasoevers onder handen genomen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.